all mini mini mini
Zákaznícke Centrum
02/3300 6920 / Po.-Pia: 8:00 - 16:00
 • Košík
 • Reklamácia

  REKLAMACIA

  V prvom rade by sme radi zdôraznili, že nám záleží na Vašej spokojnosti a naším hlavným cieľom je dodávať tovar, ktorý je kvalitný a čo najlepšie zodpovedá pomeru ceny a kvality. Napriek tomu sa môže stať, že nami dodaný tovar budete musieť reklamovať – v tom prípade prosím nasledujte nižšie uvedené inštrukcie, aby mohla byť Vaša reklamácia uznaná a vybavená v čo najkratšom termíne.

  1. Všeobecné informácie

  Tento reklamačný poriadok upravuje postup

  Predávajúceho – prevádzkovateľa webu:

  EMMER GROUP, s.r.o.
  Dunajský rad 146/32
  945 04 Komárno - Nová Stráž
  IČO: 47378221,  DIČ: SK2023847793
  Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, Odd.: Sro, vložka č. 34950/N / (ďalej len „predávajúci“)

  a

  Kupujúceho:

  Zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou odoslanou elektronickou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „kupujúci“)

  pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke predávajúceho www.mamamania.sk (ďalej len mamamania) a tiež práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho s tým súvisiace.

  Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Tým sa pre kupujúceho stáva reklamačný poriadok záväzným.

  1. Poškodenie vzniknuté prepravou zásielky

  Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať stav zásielky a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Ak aj napriek tomu zistí kupujúci až po prevzatí, že je zásielka poškodená, je povinný čo najskôr informovať predávajúceho na: info@mamamania.sk.
  Do e-mailu je povinný uviesť svoje meno, číslo objednávky a popis poškodenia.

  2. Závada pri prvom použití výrobku

  Pokiaľ sa chyba tovaru prejaví pri prvom použití výrobku, najneskôr však do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci rýchle riešenie reklamácie výmenou za nový, bezchybný kus, a to pri splnení nasledujúcich bodov:

  • Tovar nie je viditeľne použitý a je zjavné, že závadu nespôsobil kupujúci.
  • Tovar je skladom u predávajúceho (inak výmena nie je možná).

  3. Reklamácia v záručnej dobe

  Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o chybe tovaru hneď, ako chybu objavil.

  Podmienkou pre prevzatie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov.

  Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným používaním výrobku, ani za škody spôsobené treťou mocou a chybnou manipuláciou. Na takéto závady sa záruka nevzťahuje.

  Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho častí), spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za jeho vadu a nie je preto dôvodom na reklamáciu.

  4. Postup pri reklamácii

  Kupujúci vytlačí a vyplní     Reklamačný formulár (pre stiahnutie kliknite sem).

  Kupujúci osobne alebo prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar spolu s kópiami dokladov o kúpe (faktúrou) a o prevzatí tovaru a kompletne vyplneným Reklamačným formulárom na adresu predávajúceho.

  Ak Reklamačný formulár nie je kompletne vyplnený alebo k nemu nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru, predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.

  Pri zasielaní poštou je kupujúci povinný tovar starostlivo zabaliť. Za prípadné poškodenie v priebehu prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

  O zahájení reklamácie bude kupujúci informovaný na e-mailovej adrese, uvedenej v Reklamačnom formulári.

  Podľa požiadavky kupujúceho predávajúci vyrieši reklamáciu výmenou tovaru za bezchybný alebo vrátením kúpnej ceny tovaru.

  Celková kúpna cena za vrátený tovar bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v Reklamačnom formulári a to do 14 dní odo dňa prijatia kompletne vyplneného Reklamačného formulára spolu s potrebnými dokladmi a reklamovaným tovarom predávajúcim.

  5. Záručné podmienky a záručná doba

  Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá 24 mesačná záručná doba, ktorá začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu.

  Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

  Reklamovať je možné len tovar, ktorý je zakúpený u predávajúceho a je úplne zaplatený. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.

  Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie.

  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nemôže trvať dlhšie ako 30 dní.

  Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

  Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

  Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

  6. Záverečné ustanovenia

  Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať reklamačný poriadok. Zmeny a doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke MAMAMANIA.

   


  Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie