Zabudol som heslo
Kategórie
Novinky e-mailom
TOP produkty
Ochrana súkromia

Ako chránime Vaše súkromie? (Ochrana súkromia a osobných údajov)

Prevádzkovateľom internetového obchodu  EMMER GROUP, s.r.o., Dunajský rad 146/32, 945 04 Komárno - Nová Stráž, IČO: 47378221, IČ-DPH: SK2023847793 zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu v Nitre, vložka č. 34950/N, (ďalej len „prevádzkovateľ“) My chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 2015 01330

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktorí budú použite výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v nasej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, pripadne uveďte v ,,Poznámke k objednávke,, žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu  EMMER GROUP, s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho  účtu, nakladá v zmysle ,,Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,,. 

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu EMMER GROUP, s.r.o. súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov  v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom.  V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

·        meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

·        Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)

·        voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

·        voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

·     ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Profil. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude vymazané z databazy.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.mamamania.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti http "Zmena údajov".

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov, registrácii členských kariet v systéme poskytovateľa, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Rovnako kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, najmä skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 

 

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Do koľkých dní môžem očakávať objednaný tovar?
V našom e-shope nakupujte bezpečne – tovar skladom posielame spravidla do 2 - 3 pracovných dní. Tovar, ktorý nedržíme priamo na sklade posielame do 5 – 7 pracovných dní /alebo viď. pri výrobku/.

Objednávky vybavujeme v poradí akom prichádzajú. Zásielku Vám doručí kuriérska firma.

Ako postupovať ak chcem dodatočne doplniť objednávku?
Čo najskôr nás informujte e-mailom info@mamamania.sk, alebo telefonicky +421-905/600-123. Ak Vám zásielka ešte nebola odoslaná samozrejme vyhovieme Vašim požiadavkám.

Aká bude výška poštovného?
Výška poštovného závisí od výšky objednávky. Informácie a podrobný rozpis nájdete v bode "Poštovné a Balné" .

Ako zaplatím za objednaný tovar?
Za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky kuriérskej firme alebo prevodom na náš bežný účet. /Ak Vaša objednávka nebude uhradená do 7 pracovných dní, objednávka bude automaticky zrušená!/

Ako postupovať ak je balík porušený?
Ak pri preberaní zásielky zistíte, že je balík porušený je Vašou povinnosťou skontrolovať obsah balíka za prítomnosti kuriéra. V prípade vzniknutej škody, alebo nedostatkov je potrebné spísať zápisnicu. Iba za týchto okolností budeme môcť reklamáciu akceptovať.

Čo sa stane v prípade, že sa nebudem zdržiavať doma a nebudem môcť prevziať zásielku?
Ak sa nebudete v čase doručenia zdržiavať na uvedenej adrese kuriér sa Vám zásielku pokúsi doručiť ešte na ďalší deň. Je pravdepodobné, že Vás kuriér bude telefonicky kontaktovať.

Aká je záručná doba tovaru?
Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru a začína plynúť dňom dodania tovaru. Na záruku sa nevzťahuje bežné opotrebenie tovaru.

Nenašli ste otázku a odpoveď, ktorú ste hľadali? V tom prípade nám adresujte otázku priamo prostredníctvom nášho kontaktného formulára, prípadne telefonicky na číslo 035/7781 540, 0905 600 123.

Reklamácia

Reklamácia

V prvom rade by sme radi zdôraznili, že nám záleží na Vašej spokojnosti a naším hlavným cieľom je dodávať tovar, ktorý je kvalitný a čo najlepšie zodpovedá pomeru ceny a kvality. Napriek tomu sa môže stať, že nami dodaný tovar budete musieť reklamovať – v tom prípade prosím nasledujte nižšie uvedené inštrukcie, aby mohla byť Vaša reklamácia uznaná a vybavená v čo najkratšom termíne.

1. Všeobecné informácie

Tento reklamačný poriadok upravuje postup
Predávajúceho – prevádzkovateľa webu:
Emmer Group, s.r.o.
Dunajský rad 146/32
945 04 Komárno - Nová Stráž
IČO: 47 378 221
IČ-DPH: SK2023847793
(ďalej len „predávajúci“)

a
Kupujúceho:
Zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou odoslanou elektronickou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „kupujúci“)
pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke predávajúceho www.mamamania.sk (ďalej len mamamania) a tiež práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho s tým súvisiace.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Tým sa pre kupujúceho stáva reklamačný poriadok záväzným.

1. Poškodenie vzniknuté prepravou zásielky
Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať stav zásielky a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Ak aj napriek tomu zistí kupujúci až po prevzatí, že je zásielka poškodená, je povinný čo najskôr informovať predávajúceho na: info@mamamania.sk Do e-mailu je povinný uviesť svoje meno, číslo objednávky a popis poškodenia.

2. Závada pri prvom použití výrobku
Pokiaľ sa chyba tovaru prejaví pri prvom použití výrobku, najneskôr však do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci rýchle riešenie reklamácie výmenou za nový, bezchybný kus, a to pri splnení nasledujúcich bodov:
• Tovar nie je viditeľne použitý a je zjavné, že závadu nespôsobil kupujúci.
• Tovar je skladom u predávajúceho (inak výmena nie je možná).

3. Reklamácia v záručnej dobe
Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o chybe tovaru hneď, ako chybu objavil.
Podmienkou pre prevzatie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným používaním výrobku, ani za škody spôsobené treťou mocou a chybnou manipuláciou. Na takéto závady sa záruka nevzťahuje.
Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho častí), spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za jeho vadu a nie je preto dôvodom na reklamáciu.

4. Postup pri reklamácii
Kupujúci vytlačí a vyplní Reklamačný formulár (pre stiahnutie kliknite sem).
Kupujúci osobne alebo prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar spolu s kópiami dokladov o kúpe (faktúrou) a o prevzatí tovaru a kompletne vyplneným Reklamačným formulárom na adresu predávajúceho.
Ak Reklamačný formulár nie je kompletne vyplnený alebo k nemu nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru, predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.
Pri zasielaní poštou je kupujúci povinný tovar starostlivo zabaliť. Za prípadné poškodenie v priebehu prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
O zahájení reklamácie bude kupujúci informovaný na e-mailovej adrese, uvedenej v Reklamačnom formulári.
Podľa požiadavky kupujúceho predávajúci vyrieši reklamáciu výmenou tovaru za bezchybný alebo vrátením kúpnej ceny tovaru.
Celková kúpna cena za vrátený tovar bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v Reklamačnom formulári a to do 14 dní odo dňa prijatia kompletne vyplneného Reklamačného formulára spolu s potrebnými dokladmi a reklamovaným tovarom predávajúcim.

5. Záručné podmienky a záručná doba
Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá 24 mesačná záručná doba, ktorá začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu.
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
Reklamovať je možné len tovar, ktorý je zakúpený u predávajúceho a je úplne zaplatený. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nemôže trvať dlhšie ako 30 dní.
Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.
Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

6. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať reklamačný poriadok. Zmeny a doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke MamaMánia.